Ga mee op pad en leer kunst beleven

Artistiek Pedagogisch Project

Met gelijkgestemde zielenDit zijn medeleerlingen uit onze diverse samenleving vanaf 6 jaar tot 99 jaar met een hart voor kunst en cultuur. Iedereen is welkom en wordt als gelijkwaardig beschouwd. begin je aan eenartistieke reis.Deze reis duurt gemiddeld 10 schooljaren en kan verlengd worden door het volgen van een specialisatietraject. Je hebt keuze uit een officieel studieaanbod van de Vlaamse Overheid binnen de domeinen Domeinoverschrijdende initiatie, Muziek, Woordkunst-Drama en Dans en hun verschillende studierichtingen.

Daarnaast bieden we met de steun van de gemeente Londerzeel voor kinderen vanaf 6 tot 7 jaar initiatiecursussen instrument aan en voor kinderen vanaf 8 tot 11 jaar een opleiding musical mits het voldoen aan enkele voorwaarden. Alle domeinen worden gelijkwaardig benaderd, want De Academie staat voor kwalitatief kunstonderwijs.

ErvaringsdeskundigenDe Academie beschikt over een gepassioneerd team van vakmensen. Alle leerkrachten hebben een hogere opleiding genoten in hun vakgebied en beschikken over een pedagogisch getuigschrift. Vaak zijn ze zelf nog actief als podiumartiest. Vanuit hun vakkennis en ervaring start hun artistiek-pedagogisch leerproces waarbij het overbrengen van hun passie en het aanleren van techniek en basisvaardigheden voorop staan. gidsen je met passie.
Samen bepalen jullie de richting en het tempo.Het Academieteam werkt op maat van de leerling rekening houdende met de leerpaden die per vak zijn opgesteld binnen het leerplan Kunstig Competent. Daarin staan de rollen van de vakman, de samenspeler, de onderzoeker, de performer en de kunstenaar centraal. Deze 5 rollen zijn de belangrijke pijlers die het ontwikkelingsproces bepalen en vormen de basis van het evaluatieproces dat we hanteren.

Daarnaast luisteren de leerkrachten uiteraard naar je noden of wensen. Aan de hand van intakegesprekken, oudercontacten, proevertjesdagen, infomomenten en instrumentenvoorstellingen wordt er samen een richting bepaald die doorheen de opleiding kan worden bijgestuurd. We staan open voor het lesvolgen in een alternatieve leercontext.

Om elke leerling optimaal te ondersteunen, bieden we aan wie het nodig heeft extra aandacht. Dit kan onder de vorm van een volledig individueel (IAC) of een gedeeltelijk (GC) aangepast traject, waarbij de leerlingen kunnen genieten van extra hulpmiddelen en/of een lesmethode, lestijd en doelstellingen afgestemd op hun behoeften. Ook ambitieuze leerlingen laten we niet op hun honger zitten, maar helpen we om hun talenten verder te ontplooien in de richting specialisatie in combinatie met de vierde graad ter voorbereiding van hun hogere studies. In deze richting worden ze uitgedaagd om net dat stapje verder te gaan en gestimuleerd met bijvoorbeeld extra podiumkansen, zoals een solorecital.

Sommige stukken leg je in groep af,
met reisgenotenIn groep les volgen is een sociaal gebeuren. De groepslessen worden zorgvuldig samengesteld. We houden rekening met de leeftijden en we stemmen de lestijden zoveel mogelijk af op ieders dagdagelijkse bezigheden. En wie weet worden je reisgenoten wel vrienden voor het leven... die je stilaan vrienden mag noemen.
Gaandeweg kruis je andere paden
en ontmoet je passanten die je horizonGeregeld treden we buiten onze academiemuren en zetten we onze deuren open voor nieuwe invloeden. We organiseren masterclasses, workshops, domeinoverschrijdende projecten en bezoeken samen concerten en voorstellingen. We werken samen met andere academies en verenigingen uit onze nabije omgeving. verbreden.

PlezierHet Academieteam bewaakt steeds de balans tussen leerinhoud en spelplezier. Het welbevinden van de leerlingen staat centraal en wordt geregeld getoetst met bevragingen, zodat we kritisch onze eigen opdracht blijven onder de loep nemen. staat centraal
en je voelt je veilig om af en toe van het pad te gaan
om te experimenterenWanneer je lang genoeg op pad gaat met onze ervaringsdeskundigen, zal je geregeld uitgenodigd worden om eens van de geijkte paden te gaan...

Gaandeweg ontdek je andere stijlen en durf je los te komen van het blad. Wil je je nadien verdiepen in het improviseren en creëren dan kan je daarvoor terecht in de creërende studierichtingen vanaf de vierde graad.
en te improviseren.
Je weet dat ze je zullen overeind helpen als je valt.

Onderweg prikkelen nieuwe indrukken je verwondering.
Kleine hindernissen dagen je uit, maar oefening baart kunst.De leerlingen houden wekelijks halt bij hun leraar en krijgen voldoende voeding om terug voor een week op pad te kunnen gaan. Het is natuurlijk aan de leerling om thuis de opgedane kennis zelfstandig te verwerken.

Hierbij is alle steun van naasten van essentieel belang.

Je voelt je klaar om omstaanders te tonenDe Academie biedt podiumkunsten aan waarbij het woord 'podium' niet kan weggedacht worden. Daarom bieden wij AL onze leerlingen geregeld een podium aan. Ze krijgen minimaal één keer de kans om in klasverband op te treden en daarnaast de mogelijkheid om een grotere podiumervaring op te doen. Dit kadert in het leerproces waarbij zowel het proces (dagelijks werk) als het product (toonmoment) een belangrijke rol spelen en 2 keer per jaar geëvalueerd worden.

Vanuit deze missie organiseren we geregeld:
- Een musical
- Een dansvoorstelling
- De woordparade
- Deelname aan de Dag van de Academies
- Een optreden met het schoolorkest en schoolkoor
- Een optreden met alle klassen muziek- en woordatelier
- Een eigen toneelproductie van de leerlingen die afstuderen
- Een proevertjesdag
- Luisterconcerten in den Babbeleir van het OCMW gericht op mensen met dementie
- Kunstig opluisteren van de jaarmarkt
- Deelname aan wedstrijden van Vlamo
wat je hebt geleerd.
Kriebels vullen je buik, maar het is uiteindelijk de trots die je bijblijft.
Af en toe kerf je iets in een rots,
uit verlangen om je eigenheidOnze leerlingen worden van bij de start gestimuleerd om hun eigen stem te vinden en krijgen de vrijheid om hun persoonlijke ambities waar te maken. Binnen de domeinen Muziek, Woordkunst-Drama en Dans heb je zelfs de mogelijkheid om vanaf de 4de graad de studierichting creërend muzikant, acteur of danser te volgen.

Ben je er na het afronden van de 3de graad nog niet klaar voor om de focus op het creëren te leggen, dan kan dit perfect aansluitend op de 4de graad vertolkend muzikant, acteur of danser worden gevolgd. Ons academieteam zit vol creatieve duizendpoten en beschikt over de kwaliteiten om in jou de kunstenaar naar boven te halen.
uit te drukken.

Opmaak
d.d. 31/05/2021